Inschaling NOB

In verband met internationale afspraken worden de uitgegeven duikbrevetten van bij de RSTC, CEDIP en IADS aangesloten organisaties door de NOB geaccepteerd op het
niveau zoals weergegeven in onderstaande tabel. Dit houdt in dat men dezelfde  duikbevoegdheden heeft als met een NOB-duikbrevet.
Het verstrekken van een NOB-brevet is echter niet mogelijk, aangezien men geen NOB-opleiding heeft gevolgd.

Wordt door NOB geaccepteerd op het niveau van

Kan starten met de NOB opleiding

Junior Open Water Diver

1*-Junior Duiker

1*-Duiker¹

Scuba Diver

1*-Duiker

Open Water Diver³

1*-Duiker

2*-Duiker

Advanced OWD²

2*-Duiker

3*-Duiker

Divemaster

3*-Duiker

1*-Instructeur


¹ Een NOB 1*-Junior Duiker heeft een beperking in de maximale duikdiepte van 10 meter. Een duiker met een jeugdbrevet van een andere organisatie, duikt binnen de brevetdoelstellingen waarvoor hij opgeleid is. Om de overgang van het junior duiker brevet naar het NOB 1*-Duiker brevet te kunnen maken, is het noodzakelijk om het aantal oefeningen te herhalen, afgestemd op de duikdieptes zoals deze behoren bij het NOB 1*-Duiker brevet.

² Een Advanced Open Water Diver zonder een Rescue Diver-brevet kan in het NOBopleidingssysteem starten met 3*-duiker. Onderdeel van deze opleiding is de specialisatie
Redden. 
Een Advanced Open Water Diver met een Rescue Diver brevet en een eerste hulp & reanimatie
brevet kan in het NOB-opleidingssysteem starten met 3*-duiker. Er geldt dan een vrijstelling
voor de specialisatie Redden. De duiker moet wel aantonen dat er een training in het toedienen
van zuurstof is gevolgd.

³ Een NAUI Scuba Diver brevet is gelijkwaardig aan een Open Water Diver brevet.

Brandweerduikers

NOB-leden in het bezit van een duikbrevet dat is behaald bij de brandweer kunnen worden ingeschaald naar NOB-1*-duiker. Bij een NOB-2*-instructeur met een geldige
instructeurslicentie volgt de brandweerduiker daartoe de theorieonderdelen ‘NOBduiktabellen’ (lesboek 1*-duiker, hoofdstuk 4) én de procedure ‘Check de Stek’.
De brandweerduiker moet in het bezit zijn van een lespakket NOB-1*-duiker. Het NOB-1*-duikerbrevet wordt aangevraagd door middel van een brevetregistratiekaart.
Brandweerduikers kunnen direct ingeschaald worden voor de specialisaties Droogpakduiken en Redden. Als bij een NOB-2*-instructeur met een geldige
instructeurslicentie de NOB-lijnsignalen zijn behandeld, kan tevens de brevetkaart voor de specialisatie Zoeken & Bergen aangevraagd worden. Voor alle drie de specialisaties
is een brevetregistratiekaart nodig.